Foto: Gerd Altmann/ Pixabay
ژانویه 13, 2023

شرایط دریافت کمک هزینه اضافی پرورش کودک

بسیاری از خانواده‌های کم در آمد در آلمان مستحق دریافت این هزینه کمکی (Kinderzuschlag) هستند.
از شروع سال جدید این کمک تا سقف ۲۵۰ یورو در ماه برعلاوه کمک هزینه پرورش کودک Kindergeld، به خانواده‌های کم در آمد پرداخت می‌شود. این کمک هزینه اضافی همراه با Kindergeld یکجا پرداخت می‌شود.

کجا می‌شود برای دریافت این کمک درخواست داد؟

بر اساس ادعای اداره کار آلمان، اساسآ درخواست این کمک هزینه باید به خزانه فامیلی Familienkasse، ارائه شود.
و اگر درخواست کننده واجد شرایط بود، این کمک را به مدت ۶ ماه دریافت خواهد کرد. در صورت پایان مهلت کمک موافقت شده، شما موظفید دوباره درخواست دهید.

چه کسانی واجد شرایط دریافت این کمک هزینه هستند؟

بر اساس اطلاعات ویبسایت اداره کار دولت فدرال، اینکه آیا شما واجد شرایط دریافت کمک هستید، بستگی به میزان عاید شما و همسرتان دارد و اینکه شما و کودکان چه مقدار دارایی دارید. مهمترین شرایطی که برای دریافت این کمک هزینه لازم است، اینها هستند:

• والدین باید کمک هزینه پرورش کودک دریافت کنند.

• بیشترین درآمد ماهانه برای متاهلین حد اقل ۹۰۰ یورو و والدین تنها ۶۰۰ یورو است.

• کودک یا کودکان باید کمتر از ۲۵ سال سن داشته باشند و با والدینشان زندگی کنند.

• آنها نباید ازدواج کرده باشند یا رسماً عقد کرده باشند.
واجدین شرایط قادر خواهند بود با دریافت این کمک هزینه و شاید هزینه مسکن از عهده مصارفشان در بیایند.

آیا شما واجد شرایط هستید؟

ویبسایت اداره کار شرایط این سنجش را مهیا کرده است. شما می‌توانید برای دریافت این کمک هزینه آنلاین درخواست بدهید.

مقدار و شرایط دریافت کمک هزینه در صورت داشتن کودکان زیادتر؟

بر اساس اطلاعات در ویبسایت اداره کار، دریافت این کمک هزینه در ازای هر کودک جداگانه محاسبه خواهد شد و به شکل مجموعی به والدین و حساب هایی که Kindergeld به آنها واریز می‌شود پرداخت می‌شود. در آینده اشخاص بیشتری از کمک هزینه‌های مسکن هم بهره مند خواهند شد.
منبع مقاله: فرانکفورتر نویه پرس