Bild:Sona SaharAmal
ژانویه 12, 2023

” صدای جوامع “و”منبع خبری موثق” برای پناهندگان 

خواننده های گرامی! در اینجا مروری داریم بر گزارشات رسانه های آلمانی در مورد امل فرانکفورت که از تاریخ دهم ماه جاری کارش را در شهر فرانکفورت آغاز نموده است.

فرانکفورتر روند شو(Frankfurter RundSchau) چه نوشته است؟

این رسانه  زیر نام صدای جوامع (Die Stimme der Communities) به ویژه گی های امل فرانکفورت از جمله اینکه به طور همزمان به سه زبان (عربی، فارسی و اوکراینی)ارائه می شود، پرداخته است.  ضمناً از امل که در زبان عربی به معنای امید است، یاد کرده و در ادامه نوشته استپس از برلین و هامبورگ از روز سه شنبه ۱۰ ژنویه ۲۰۲۳، پس از چهار ماه آمادگی شروع به فعالیت کرد

در ادامه این نشریه، از شش تن خبرنگاران که در امل فرانکفورت فعال هستند یاد نموده استهیثم ابوطالب که مانند سوزان نصری از سوریه فرار کرده و مسئول بخش عربی است، توضیح می دهد: «وظیفه امل این است که صدای مردم باشد. سونا سحر و پرویز رحیمی از افغانستان در بخش فارسی، همین کار را می کنند. اولنا ایسکوروستنسکا و تامریکو شوشیاشویلی مسئولیت بخش اوکراینی را بر عهده دارند

 

ژورنال فرانکفورت 

این نشریه  نیز گزارشی از ایجاد امل فرانکفورت داشته است، و از نوع پوشش خبری امل فرانکفورت یاد نمودههر آنچه برای تازه واردان مهم است گزارش می شود از سیاست و فرهنگ گرفته تا صدای جوامع. در چند هفته گذشته، یک دفتر تحریریه مربوطه در محل کار مشترک روزنامه نگاری انجیلی (GEP) راه اندازی شده است

 

فرانکفورت الگیماین (Frankfurt Allgemeine)

در همین حال، فرانکفورت الگیماین در یک گزارش جداگانه، به هدف و بُعد مهم امل فرانکفورت زیر نام ( “منبع خبری موثقبرای پناهندگان) اشاره کرده استهدف این پروژه تبدیل شدن به موثق ترین منبع خبریبرای پناهندگان جهان عرب از سوریه، ایران، عراق، افغانستان و اوکراین است.». همچنان به نقل از ژولیا گرلاخ مدیر پروژه امل فرانکفورت نوشته است که او و خواهرش کورنلیا گرلاخ که هر دو پیشینه خبرنگاری دارند، با پروژه‌های «امل» دو هدف اصلی را دنبال می‌کنند: آنها می‌خواهند چشم‌اندازی برای کارکنان رسانه‌ای که مجبور به فرار هستند ایجاد کنند و در ضمن می‌خواهند به پناهندگان کمک کنند تا اخباردقیق به زبان مادری خود را به خوبی دریافت کنند.

خبرنگاری، از هرات تا فرانکفورت

خواننده تا ویرایشگر