پنجم دسامبر روز جهانی کار داوطلبانه است، این روز بخاطر به رسمیت شناختن و ترویج فعالیت‌های دواطلبانه در سال ۱۹۸۵ از طرف سازمان ملل متحد نام گذاری شده است. در آلمان این روز جایگزین دوم دسامبر که به نام روز فعالیت داوطلبانه نامگذاری شده بود، همه ساله تجلیل میشود.

 

ژانویه 5, 2023

روز جهانی کار داوطلبانه

پنجم دسامبر روز جهانی کار داوطلبانه است، این روز بخاطر به رسمیت شناختن و ترویج فعالیت‌های دواطلبانه در سال ۱۹۸۵ از طرف سازمان ملل متحد نام گذاری شده است. در آلمان این روز جایگزین دوم دسامبر که به نام روز فعالیت داوطلبانه نامگذاری شده بود، همه ساله تجلیل میشود.