Bild:Sona Sahar
دسامبر 6, 2022

کاهش آمار معتادان در اطراف ایستگاه مرکزی قطار فرانکفورت

در خیابان‌های مشهور اطراف ایستگاه مرکزی قطار فرانکفورت در این روزها تعداد افراد بی‌خانمان ، بیکار و معتاد کم شده است. گشت زنی نیروهای پلیس به شکل پیاده و با خودرو در این جاده‌ها ادامه دارد . هر چند دقیقه یک موتر پلیس از خیابان‌ها رد می‌شود. گاهی هم با امدن پلیس سرعت راه رفتن تعدادی به شکل ناگهانی بیشتر شده وحتی در چند ثانیه خودشانرا ناپدید می‌کنند. تعدادی هم در کنار پیاده رو ها سراسیمه ایستاده و به همدیگر نگاه می‌کنند.

ایستگاه مرکزی قطاردر اینجا با یکتن از مغازه‌داران افغان صحبت کردم . خودش را گل رحمان معرفی نموده و می‌گوید: «در حدود یک ماه است که وضیعت بهبود یافته است. ولی در کل این افراد بیشتر شان معتاد هستند و گاهی اوقات خوراکه ها را بدون خرید دزدی  کرده و فرار میکنند. این برای مغازه‌داران مشکل بزرگ است، چون اکثراً خریداران می‌ترسند و از اینجا خرید نمی‌کنند

وی در ادامه می افزاید هرچند دقیقه پلیس گشت می‌زند، ولی این هیچ تاثیری بالای این افراد ندارد چون پلیس کار خودش را انجام می‌دهد. کدام کاری برای معتادین انجام نمی‌دهدبه گفته گل رحمان در حدود ۴۰ دکان، مربوط افغان‌ها در اطراف بان‌هوف می‌شود.

در ادامه با آشپز یک رستورانت غذاهای محلی افغانها ، بنام احمد مسافرکه از ۵ سال، بدین طرف در این جا کار می‌کند، صحبت های مان را ادامه می‌دهیم. احمد، می‌گوید که فعلاً وضیعت این محل خیلی بهتر شده است. قبلاً بعد از ساعت ده شب، اینجا از این گونه افراد خیلی زیاد بودند، ولی فعلاً تعداد شان کم شده است. اینکه آنها را پلیس می‌برد و یا خود اینها از امدن به اینجا می‌ترسند را نمی دانم، فقط نیستند

یکتن از مشتریان این رستورانت که از ذکر نامش خودداری می‌کند، می‌گوید که: «تعدادی افغانها معتاد هستند و در این جا گشت و گذار دارند. برخی از اینها از ایران امده اند و پیشینه مصرف مواد مخدر داشته اند

از اینجا بیرون شده به طرف بان‌هوف حرکت کردم، که ناگهان مردی به سرعت از کنار جاده خودش را بیرون کشیده و می‌خواست پنهان شود. من هم به سرعت بسوی خیابان رفتم تا ببینم انجا چه خبراست. دقیقاً با جریان گشت زنی پلیس روبرو شدم، مردی در حال خالی نمودن جیب هایش بود.

اخیراً اداره یی پلیس فرانکفورت از کاهش ارقام جرایم و تخلفات در اطراف ایستگاه مرکزی قطار فرانکفورت خبرداده است.به نظر می‌رسد در کل این اقدام پلیس تاثیراتی مثبتی بالای اوضاع داشته است، ولی اینکه چه تاثیری بالای زندگی افراد معتاد و یا بی خانمان داشته است تا به حال روشن نیست. ناگفته نباید گذاشت که پلیس در نظر دارد تا این اقدامات را تا اخیر دسامبر سال جاری حفظ کند.

گزارش و عکس :سونا سحر