بر اساس گزارش پولیس روز چهارشنبه در قطاری که از آمستردام به فرانکفورت می‌آمد، شخص ناشناسی کیف پشتی که حاوی الماسهائی به ارزش ۲۵۰۰۰ یورو بود را دزدید. به گزارش خبرگزاری هسن شاو بر اساس ادعای تاجر مال باخته، ۶۱ قطعه الماس صنعتی، مته تراش الماس، لپتاپی گران قیمت و وسایل دیگری در این کیف بودند. متاسفانه تنها وقتی قطار به مقصد رسید، این مرد متوجه گم شدن کیف شد.
فوریه 3, 2023

گم شدن کیف پشتی با الماس ۲۵۰۰۰ یورویی

بر اساس گزارش پولیس روز چهارشنبه در قطاری که از آمستردام به فرانکفورت می‌آمد، شخص ناشناسی کیف پشتی که حاوی الماسهائی به ارزش ۲۵۰۰۰ یورو بود را دزدید. به گزارش خبرگزاری هسن شاو بر اساس ادعای تاجر مال باخته، ۶۱ قطعه الماس صنعتی، مته تراش الماس، لپتاپی گران قیمت و وسایل دیگری در این کیف بودند. متاسفانه تنها وقتی قطار به مقصد رسید، این مرد متوجه گم شدن کیف شد.