این فستیوال فرهنگی ازشنبه هفته گذشته شروع و تا ۱۹ ژانویه ادامه دارد. در این فستیوال تمام مردم، با هر فرهنگ و زبانی دورهم جمع میشوند و با هم به تبادل نظر میپردازند. در جریان این فستیوال کنسرت‌های موسیقی، محافل کتابخوانی، رقص و سرگرمی‌های مختلفی برنامه ریزی شده است. به گزارش خبرگزاری هسن شاو فستیوال « Stadtkantin» در بلوار پاساژ ، Ludwigsplatz دارمشتات برگزار میشود. این برنامه به سلسله پروژه فرهنگی « ورود به دارمشتات » توسط صندوق حمایت از هنر فرانکفورت و راین ماین تمویل مالی میشود.از امروز اشتراک در تمام برنامه های این فستیوال مجانی است.

ژانویه 16, 2023

گشایش فستیوال کانتین شهری در دارمشتات

این فستیوال فرهنگی ازشنبه هفته گذشته شروع و تا ۱۹ ژانویه ادامه دارد. در این فستیوال تمام مردم، با هر فرهنگ و زبانی دورهم جمع میشوند و با هم به تبادل نظر میپردازند. در جریان این فستیوال کنسرت‌های موسیقی، محافل کتابخوانی، رقص و سرگرمی‌های مختلفی برنامه ریزی شده است. به گزارش خبرگزاری هسن شاو فستیوال « Stadtkantin» در بلوار پاساژ ، Ludwigsplatz دارمشتات برگزار میشود. این برنامه به سلسله پروژه فرهنگی « ورود به دارمشتات » توسط صندوق حمایت از هنر فرانکفورت و راین ماین تمویل مالی میشود.از امروز اشتراک در تمام برنامه های این فستیوال مجانی است.