ژانویه 12, 2023

پیش بینی آب و هوا هِسن

سلام و روز بخیر! امرروز پنج شنبه دوازدهم جنوری ۲۰۲۳، بارانی باقی خواهد ماند. طوفانی و باد در مناطق کوهستانی و ظاهراً ابرهای متراکم همراه با باران وجود دارد. در برخی مناطق باران طولانی تر و گاهی شدید می بارد. در جنوب هسن، اغلب بخش های خشک در عصر وجود دارد. پیش‌بینی می‌شود به علت بارندگی بیشتر سرک ها و خیابانه‌ها لغزنده شوند.
همچنان درجه حرارت ۷ تا ۱۲ درجه در شهرها است، ولی درکوهستان ۴ تا ۷ درجه خواهد بود. شهر های بزرگ چون فرانکفورت، ویسبادن، کسل، گیسن، دارمشتاد و کوربخ همه از نیمه های شب شاهد ریزش باران تا همین لحظه بوده اند.
منبع خبر: هِسن شو