نانسی فایزر وزیر کشور فدرال (SPD) از ممنوعیت حمل چاقو در حمل و نقل عمومی حمایت کرده است. نانسی فایزر خواستار اقدام قاطع در برابر خشونت با استفاده از چاقو شده است. او به روزنامه‌های گروه رسانه‌ای Funke گفت: «ما باید  در مورد ممنوعیت حمل چاقو در وسایل نقلیه عمومی - در اتوبوس‌ها و قطارها فکر کنیم. اگر با هواپیما سفر می کنید، اجازه ندارید چاقو با خود ببرید." فائسر، با اشاره به اینکه چاقو تقریباً در همه جا در زندگی روزمره در دسترس است، گفت: «جنایتکاران خشن می‌توانند کارهای وحشتناکی با چاقو انجام دهند. حتی با یک چاقوی آشپزخانه هم می‌توان به مردم آسیب بسیار بدی رساند."
آوریل 6, 2023

وزیر کشور فدرال خواستار ممنوعیت حمل چاقو در اتوبوس‌ها و قطارها شده است

نانسی فایزر وزیر کشور فدرال (SPD) از ممنوعیت حمل چاقو در حمل و نقل عمومی حمایت کرده است. نانسی فایزر خواستار اقدام قاطع در برابر خشونت با استفاده از چاقو شده است. او به روزنامه‌های گروه رسانه‌ای Funke گفت: «ما باید  در مورد ممنوعیت حمل چاقو در وسایل نقلیه عمومی – در اتوبوس‌ها و قطارها فکر کنیم. اگر با هواپیما سفر می کنید، اجازه ندارید چاقو با خود ببرید.” فائسر، با اشاره به اینکه چاقو تقریباً در همه جا در زندگی روزمره در دسترس است، گفت: «جنایتکاران خشن می‌توانند کارهای وحشتناکی با چاقو انجام دهند. حتی با یک چاقوی آشپزخانه هم می‌توان به مردم آسیب بسیار بدی رساند.”