آوریل 26, 2023

 هیچ واکسن تقویتی دیگری برای افراد سالم توصیه نمی‌شود

کمیته دائمی واکسیناسیون (Stiko) فعلا نمی‌خواهد واکسیناسیون تقویت کننده (Booster-Impfung) دیگری را به افراد سالم توصیه کند. نظر به آخرین بررسی‌های این کمیته، بیماری کووید در حال حاضر مانند سایر بیماری‌های عفونی درمان می‌شود. البته این در صورتی است که انجمن پزشکی نیز باید ارزیابی‌های خود را ارائه دهند. در هر صورت فعلا واکسن‌های تقویتی فقط برای افراد سالمند و کسانی که از قبلا بیماری‌های دیگری رنج می‌بردند، تجویز می‌شود. Stiko می‌گوید که مصونیت جمعی در آلمان نسبت به سال قبل بسیار متفاوت است. چه به خاطر واکسن یا گذراندن بیماری، اکثریت مردم اکنون از آنتی‌بادی و محافظت ایمنی خوبی برخوردارند. نظر به گفته این کمیته، کسانی که واکسن کرونا را دریافت‌ نکرده‌اند ولی قبلا درگیر بیماری شده‌اند، نیاز به دو دوز واکسن برای ایمنی‌سازی اولیه دارند. اما کسانی که قبلا سه بار واکسینه شده‌اند، فعلا هیچ تزریقی به آنها توصیه نمی‌شود.