فوریه 8, 2023

مسکن به‌صرفه‌تر در هِسن

انجمن مستاجرین و صنعت مسکن، خواستار تلاش‌ها و کمک بیشتر برای ایجاد فضای زندگی به‌صرفه‌تر درایالت هسن هستند. به گزارش هِسن شاو الیکس ایکسپند، عضو هیئت مدیره انجمن صنعت مسکن جنوب غربی آلمان، به خبرگزاری dpa گفته است: «وضعیت در بازار اسکان ایالت هِسن بسیار متشنج است. بسیاری از مردم دریافتن خانه‌‌‌ٔ اجاره‌یی ارزان ناموفق هستند. برای کمک به آنها، به کمک مالی بیشتر برای فراهم ساختن فضای زندگی نیاز استانجمن ایالتی اتحادیه مستاجران آلمان، وضعیت بازاراسکان درهِسن را فاجعه بار توصیف کرد. ساخت و سازساختمان های رهایشی جدید عملاً متوقف شده است. در همین حال، تعداد افرادی که به دنبال مسکن هستند همچنان در حال افزایش است.