فوریه 22, 2023

تسهیل شیردهی نوزادان در شهر کاسل

برای تسهیل شیردهی مادران در خارج از چهاردیواری خود، شهر کاسل کمپین «خوش آمدید از شیردهی» را راه اندازی کرده است. برای اینکه مادران و پدران بدانند در آینده کجا می توانند به فرزندان خود شیر بدهند یا با شیشه شیر بدهند، از مغازه ها، رستوران ها و موسسات دعوت می شود این مکان امن را با برچسب مشخص سازند تا خانواده ها راحت تر این مکان ها را برای شیردهی پیدا کنند. به گزارش هِسن شاو، یک نقشه نشان خواهد داد که کدام مغازه ها و موسسات در حال حاضر شرکت می کنند. با این کمپین، شهر می خواهد استقبال عمومی از شیردهی را افزایش دهد.