مارس 7, 2023

رد درخواست پناهندگی بیش از سیصد هزار نفر در سال ۲۰۲۲

تا ۲۱ دسامبر سال گذشته درخواست پناهندگی ۳۰۴٫۳۰۸ نفر در آلمان رد شده است. از این تعداد حدود ۲۵۰٫۰۰۰ نفر دولدونگ دارند. به گزارش روزنامه «تسایت»، این بدان معناست که آن‌ها نیز موظف به خروج از کشور هستند، اما به دلیل از دست دادن مدارک شناسایی یا بیماری نمی‌توان آن‌ها را فورا اخراج کرد. در برلین ملیت یک‌دهم از افرادی که درخواست پناهندگی‌شان رد شده، مشخص نیست. به همین دلیل امکان اخراج آن‌ها وجود ندارد. آمار افرادی با ملیت نامشخص در هیچ‌یک از ایالت‌های فدرال به اندازه برلین نیست. دولت فدرال این آمار را به درخواست حزب چپ‌ها منتشر کرده است.