فوریه 9, 2023

افزایش دمای آب حوض شنا (استخر) شهرهاناو

حوض‌های شنا هانائو دمای آب خود را دوباره افزایش می دهند. شهردارشهر هانائو کامین‌سکی (SPD) اعلام کرد که حوض ها باید با دمای معمولی از ۱۵ فوریه دوباره باز شوند. به گزارش هِسن شاو این شهردار گفته است: «کاهش دما آب استخرها به دو درجه به صرفه جویی درمصرف انرژی کمک کرد.» به گفته کامین‌سکی، برای اینکه پس از افزایش دما صرفه‌جویی ادامه یابد، زمان بازگشایی حمام ها در روزهای جداگانه کوتاه می شود.