فوریه 21, 2023

برنده ۳ میلیونی لوتو (Eurojackpot)

 لوتو هِسن (Lotto Hessen) روز دوشنبه اعلام کرد، مرد خوش شانسی که به عنوان تخلیه کننده اینترنتی از ماربورگ-بیدنکوپف، ثبت نام کرده بود، سه میلیون و چهارده هزار و دوصد و هفتاد و نه و یک دهم – یورو را برای خود رقم زده است که به گفته اداره  لوتوهسن یک هفته دیگراین پول به حساب این مرد منتقل خواهد شد. هسن شاو گزارش کرده که این مرد با پرداخت۲۰ یورو برای بلیط بخت آزمایی، در مسابقه یوروجک‌پات (Eurojackpot) اشتراک کرد. در همین حال این مرد توانسته بود،  به درستی پنج عدد برنده و یکی از دو عدد یورو را درست پیش‌بینی کند اما شماره دوم یورو اشتباه کرده بود.