ژانویه 13, 2023

افزایش تعداد کسانی که در آلمان پیشینه مهاجرت دارند

بیشتر از ۲۷ درصد از کسانی که در آلمان زندگی می‌کنند پیشینه مهاجرت دارند.
بر اساس آمار بخش مهاجرین که دولت فدرال منتشر کرده، با مقایسه سال گذشته این آمار رشد نیم درصدی را نشان می‌دهد. بر اساس همین آمار، بیشتر از نیمی از کسانی‌ که پیشینه مهاجرت دارند؛ دارای گذرنامه آلمانی هستند.
بر اساس گزارش خبرگزاری میگازین، بیشترین تعداد کسانی‌که به آلمان مهاجرت کرده‌اند از کشورهای مختلف اروپایی بودند و حدودا ۵۳۱۰۰۰ نفر از کشورهای غیر اروپایی به آلمان مهاجرت کردند.
دلایل مختلفی برای مهاجرت به آلمان وجود دارد، که می‌توان به پیوند خانواده یا دلایل فامیلی، تحصیلات، و دلایل شغلی اشاره کرد.
قابل تذکر است که ۱۴۸۰۰۰ درخواست پناهندگی نیز در سال ۲۰۲۱ در اداره مهاجران ثبت شده است.