تورنمنت فوتبال جام آنجل در شهر فرانکفورت با حضور شش تیم از وکلای حقوقی برگزار شد. هدف از برگزاری این تورنمنت، جمع‌آوری کمک‌های مالی برای مراکز و انجمن‌های غیرانتفاعی بود. در پایان این برنامه، بیش از ۲۴ هزار یورو جمع‌آوری و به دو انجمن غیرانتفاعی که در حوزه توانمندسازی افراد با پیشینه مهاجرت فعال هستند، اهدا شد. قابل ذکر است که این جوانان در مرکز انجمن زن مقیم فرانکفورت، به عنوان مشاور و کمک‌کننده در پر کردن برگه‌های رسمی، به صورت رایگان با زنان افغان که هنوز دوره‌های کامل زبان را فرا نگرفته اند، کمک می‌کنند. گزارش مختصر از تورنمنت فوتبال آنجل کاپ (Angel Cup)

ژوئن 17, 2024

تورنمنت فوتبال جام آنجل در شهر فرانکفورت

تورنمنت فوتبال جام آنجل در شهر فرانکفورت با حضور شش تیم از وکلای حقوقی برگزار شد. هدف از برگزاری این تورنمنت، جمع‌آوری کمک‌های مالی برای مراکز و انجمن‌های غیرانتفاعی بود. در پایان این برنامه، بیش از ۲۴ هزار یورو جمع‌آوری و به دو انجمن غیرانتفاعی که در حوزه توانمندسازی افراد با پیشینه مهاجرت فعال هستند، اهدا… Read more »