Foto: Jörg Carstensen/dpa
ژوئن 13, 2024

آیا AfD در مسیر تبدیل شدن به حزب مردمی است؟

رسانه‌ی تاگس‌شاو اخیراً سوالی را مطرح کرده است که مشروع و مهم به نظر می‌رسد: این‌که آیا حزب AfD در حال تبدیل شدن به یک حزب مردمی است؟ با توجه به این‌که پس از انتخابات اخیر، این حزب در بسیاری از نقاط آلمان شرقی به قوی‌ترین نیرو تبدیل شده است، راز موفقیت آن چیست؟

به نوشته تاگس‌شاو، استراتژی این حزب بر اتحادهای محلی، همبستگی درونی و عادی‌سازی افراط‌گرایی دست راستی متکی است، همان‌طور که در براندنبورگ مشاهده شد. این عوامل به AfD کمک کرده‌اند تا نفوذ خود را گسترش دهد و به یکی از بازیگران اصلی صحنه سیاسی آلمان شرقی تبدیل شود.

نفوذ محلی AfD

ژان پاسکال هوم، رئیس شاخه AfD در کوتبوس (شهری در جنوب ایالت براندنبورگ آلمان)، با ۲۷ سال سن، از کهنه‌کاران حزب است. او از ده سال پیش و از زمان ورود AfD به پارلمان‌های براندنبورگ همراه این حزب بوده است. در انتخابات محلی اخیر در کوتبوس، هوم حزب خود را با ۲۹.۲ درصد آرا به عنوان قوی‌ترین جناح به پارلمان شهر هدایت کرد و احتمال دارد در انتخابات ایالتی سپتامبر نیز به پارلمان راه یابد.

استراتژی اتحادهای محلی

راز موفقیت AfD در جذب اعتراضات محلی است. مثلاً در شهر لوبن، مردم محلی با حمایت این حزب علیه ساخت پناهگاه پناهجویان اعتراض کردند. هانس کریستف برنت، رئیس فراکسیون AfD در پارلمان ایالتی، از ابتدا در کنار این اعتراضات بود و فراکسیون پارلمانی را به یک “دستگاه حرکتی” تبدیل کرده که کمپین‌هایی بین پارلمان و خیابان ایجاد می‌کند.

اتحاد با گروه‌های محلی

در انتخابات اخیر شورای شهر در ایالت براندنبورگ، حزب AfD با کسب ۲۵.۶ درصد آرا به عنوان قوی‌ترین نیرو شناخته شد. این موفقیت نشان‌دهنده نفوذ گسترده AfD در این منطقه است. در شهر لوبن و سایر مناطق، این حزب با گروه‌ها و لیست‌های انتخاباتی محلی ارتباط برقرار کرده و همکاری می‌کند. این اتحاد با گروه‌های محلی به AfD کمک می‌کند تا نفوذ خود را افزایش دهد و حمایت بیشتری را جذب کند. به این ترتیب، این حزب با بهره‌گیری از نارضایتی‌های محلی و همکاری با گروه‌های مختلف، توانسته است حضور و تأثیر خود را در صحنه سیاسی براندنبورگ گسترش دهد.

استفاده از نارضایتی‌های عمومی

هانس کریستف برنت، استراتژی AfD را این‌گونه توضیح می‌دهد: «حزب ما ناراضیان بسیاری را جذب می‌کند، زیرا آن را به عنوان یک جنبش مردمی سازمان‌یافته می‌بیند.» این بدان معناست که AfD با بهره‌گیری از نارضایتی‌های عمومی، مردم ناراضی را به سوی خود می‌کشد و از این طریق قدرت خود را افزایش می‌دهد. این استراتژی شامل تعهد داوطلبانه اعضای حزب و حضور فعال آنها در محل‌های مختلف است.

ژان پاسکال هوم، همچنین توضیح می‌دهد: «ما در انجمن‌های مردمی و آتش‌نشانی داوطلبانه فعال هستیم. ما در هر جایی که مردم تجمع می‌کنند، حضور داریم.» به این ترتیب، اعضای AfD در جامعه حضور فعالی دارند و با مردم در ارتباط مستقیم هستند. این حضور گسترده در جامعه، باعث می‌شود که این حزب در شرق آلمان بسیار قوی باشد و نفوذ زیادی پیدا کند. به عبارت دیگر، با حضور در فعالیت‌های محلی و ارتباط نزدیک با مردم، این حزب توانسته است اعتماد و حمایت بیشتری جلب کند.

در مجموع، استراتژی AfD در براندنبورگ مبتنی بر نفوذ محلی، اتحاد با گروه‌های مختلف و جذب نارضایتی‌های عمومی است که به این حزب کمک کرده تا به یکی از قوی‌ترین نیروهای سیاسی منطقه تبدیل شود.

Foto: Jörg Carstensen/dpa