Bild: Unsplash / Roselyn Tirado

حقوق مستاجر: این هزینه‌ها بر عهده موجر یا صاحب خانه است

اجاره فضای زندگی با یک رابطه قراردادی واضح بین مستاجر و صاحبخانه همراه است. به گزارش فرانکفورتر‌لایو، هر دو طرف حقوق و تعهداتی دارند، اگرچه برخی هزینه‌ها اغلب سؤالاتی را ایجاد می‌کند. اما باید بدانیم که در آلمان، فقط “قانون اجاره”  تعیین می‌نماید که صاحبخانه چه هزینه هایی را متحمل شود و مستاجر چه هزینه هایی را بر عهده دارد.

بازسازی و نوسازی حمام

هنگامی که مستاجر به یک آپارتمان نقل مکان می‌کند، اغلب حمام را در وضعیت قابل استفاده می بیند. اما چه اتفاقی می‌افتد اگر نقص‌های قابل توجهی نمایان شوند یا بازسازی کامل حمام ضروری باشد؟ اصولاً مالکان مسئول نگهداری آپارتمان اجاره ای در شرایط قابل سکونت هستند. این شامل کار نوسازی اجباری می‌شود، به ویژه اگر بر استفاده از امکانات بهداشتی تأثیر بگذارد. با این حال، مستاجر مسئول نگهداری مداوم است. این شامل تعمیرات جزئی مانند تعویض مهر و موم یا رسوب زدایی اتصالات می‌شود. مالک هزینه های مداخلات عمده ای را که باعث افزایش ماهیت و ارزش ملک می‌شود، پوشش می‌دهد.

مسئولیت نوسازی

اقدامات نوسازی با تعمیرات متفاوت است زیرا باعث افزایش ارزش ملک و بهبود کیفیت زندگی می‌شود. نمونه های معمولی نصب پنجره های کم مصرف یا یک سیستم گرمایش مدرن است. صاحبخانه ممکن است برخی از هزینه های چنین اقداماتی را به مستاجرین منتقل کند، اما فقط در شرایط خاص و در حدی که قانون تعیین می‌کند. مستاجران می‌توانند پس از نوسازی افزایش اجاره بها دریافت کنند، اما باید از قبل از اقدامات برنامه ریزی شده و هزینه های مورد انتظار مطلع شوند.

تعمیرات آرایشی را به درستی انجام دهید

تعمیرات آرایشی شامل فعالیت هایی مانند نقاشی، کاغذ دیواری و دستکاری های جزئی است. بسیاری از قراردادهای اجاره سعی در انتقال این تعهدات به مستاجر دارند. با این حال، از نظر قانونی، مالکان تنها تحت شرایط خاصی مجاز به انتقال این تعهدات هستند. اگر در قرارداد اجاره یک مهلت سفت و سخت برای نوسازی پیش بینی شده باشد، این بند ممکن است بی اثر باشد. در اینجا باید به دقت بررسی کنید که چه چیزی در قرارداد توافق شده است. اگر تعمیرات آرایشی به طور مؤثر به مستاجر منتقل نشده باشد، موجر مسئولیت آنها را بر عهده دارد.

مستاجر

Bild: Deborah cortelazzi\Unsplash

رسیدگی به عیوب در حین تعمیرات

اگر مستاجر ایرادی در آپارتمان خود پیدا کرد، اقدام سریع لازم است. ابتدا باید ایرادات را کتباً به صاحبخانه اطلاع داد. آنگاه موظف است در مدت زمان معقولی نسبت به رفع عیوب اقدام نماید. تا زمانی که خسارت جزئی نباشد یا توسط مستاجر ایجاد شده باشد، هزینه های این تعمیرات را موجر متقبل می‌شود. تعمیرات ناشی از فرسودگی معمولی همیشه بر عهده صاحبخانه است.

درک صورت‌حساب‌های آب و برق

بخش مهمی از هزینه‌های ماهانه مستاجرین پیش پرداخت است که علاوه بر اجاره اصلی پرداخت می‌شود. این شامل هزینه‌های آب و گرمایش نیز می‌شود که بر اساس میزان مصرف مستاجر محاسبه می‌شود. علاوه بر این، مالیات بر دارایی و هزینه جمع آوری زباله نیز جزو هزینه های قابل تسری محسوب می‌گردد. هر ساله صاحب‌خانه وظیفه دارد این موارد را به صورت دقیق محاسبه و صورتحساب کند. اگر پیش پرداخت های انجام شده بیشتر از مصرف واقعی باشد، مستاجر مستحق استرداد وجه است.

برای جلوگیری از سوء تفاهم

بسیار مهم است که در قرارداد اجاره مشخص شود که دقیقاً کدام هزینه های اضافی را می‌توان اختصاص داد. مالک باید هزینه هایی را که قابل تخصیص نیست متقبل شود. به عنوان مثال، هزینه های اداری یا تعمیرات اساسی ممکن است از مستاجرین دریافت نشود. بنابراین برای مستاجرین توصیه می‌شود که صورتحساب سالانه آب و برق را به دقت بررسی کنند و فوراً هرگونه اختلاف را برطرف کنند.

Bild: Unsplash