Bild: Bundeswehr Facebook
ژانویه 15, 2024

تشکیل اولین گارد ویژه داوطلبان در هسن

پس از حمله روسیه به اوکراین تقریباً دو سال پیش، ارتش آلمان (بوندس‌ور) در هسن توجه بیشتری برای ایجاد اولین تشکیل گارد ویژه اقدام کرده است. تشکیل گارد ویژه در هسن نشان از نیاز به تقویت امنیت داخلی در برابر چالش‌های فوری و آینده دارد، از جمله ممکنه بودن وقوع جنگ در اروپا. این تدابیر به هدف افزایش آگاهی مردم و مقامات ایالتی در مورد وضعیت امنیتی اتخاذ شده است.

به گزارش هسن‌شاو، در حال حاضر ۲۱۵۰ نفر در هسن به عنوان داوطلبان امنیت داخلی ثبت‌نام کرده‌اند. این تعداد نسبت به ایالت‌های بزرگتر با جمعیت وسیع، مانند باواریا یا نوردراین-وستفالن، بیشتر است. دلیل آن احتمالاً راه‌اندازی یک پروژه آزمایشی برای جستجوی متقاضیان در هسن با کارفرمایان، اتاق های بازرگانی، تجزیه و تحلیل داده‌ها و بازاریابی مستقیم است.

آموزش سربازان غیرخدمت برای انجام وظایف گارد امنیت داخلی در هسن در ژوئن ۲۰۲۴ آغاز خواهدشد. بررسی امنیتی و آزمایش‌های سلامتی از مراحل اولیه جذب انجام می‌شود تا از پذیرش افراط‌گرایان به شدت اجتناب شود.

مدیران ایالتی اعلام کرده‌اند که این گاردهای امنیت داخلی می‌توانند در مواجهه با بلایای طبیعی، بیماری‌های همه‌گیر و مواقع تنش به تأمین امنیت پادگان‌ها و فرودگاه‌ها کمک کنند. در صورت لزوم، آماده خدمت در دفاع از آلمان با سلاح در دست خواهندبود.

از آلمان “با سلاح در دست” دفاع کنید

فرمانده فرماندهی منطقه، زیگفرید زایر، روز سه شنبه در ویسبادن گفت: « جنگ در اروپا دوباره امکان پذیر است، صلح خدادادی نیست، باید برای آن کاری کرد.» گفته می‌شود، گاردهای امنیتی داخلی می‌توانند در هنگام وقوع بلایای طبیعی، بیماری‌های همه‌گیر و در «موارد تنش» برای تأمین امنیت پادگان‌ها و فرودگاه‌ها کمک نمایند. در صورت لزوم، آنها همچنین باید برای دفاع از آلمان “با سلاح در دست” آماده شوند. گفته می‌شود، از ۲۱۵۰ متقاضی فعلی، فقط۲۰ درصد از آنها بیکار هستند. در ضمن ۱۵ درصد ااین متقاضیان زن هستند.

راه‌اندازی دوباره این برنامه!

در اکتبر ۲۰۲۴، یکبار دیگر برنامه جذب داوطلبان برای تشکیل گارد ویژه امنیت داخلی  برنامه ریزی شده است. گفته می‌شود که حدود ۱۲۰۰ پست وجود خواهد داشت. قابل ذکرست که در ابتدا مکان جابجایی این گارد ویژه به دلیل عدم وجود املاک مناسب در هسن، در (OhrdRuf) با میدان های تیراندازی موجود درنزدیکی تورینگن خواهد بود.