Asylantrag/ Foto: Canva Pro
ژانویه 10, 2024

افزایش تعداد درخواست‌های پناهندگی در آلمان

در سال ۲۰۲۳، تعداد درخواست‌های اولیه پناهندگی در آلمان به شدت افزایش یافت. نظر به گزارش‌ها سال گذشته نسبت به سال ۲۰۲۲ حدود ۱۱۱ هزار درخواست بیشتر به ثبت رسید. کشورهای مبدأ این پناهندگان نیز عموما افغانستان، ترکیه و به ویژه سوریه بودند.

طبق آمار سالانه منتشر شده توسط اداره فدرال مهاجرت و پناهندگان (BAMF)، سال گذشته در آلمان ۳۲۹ هزار و ۱۲۰ درخواست اولیه حفاظت ارائه شد. این رقم در مقایسه با سال ۲۰۲۲، که در آن ۲۱۷ هزار و ۷۷۴ درخواست اولیه پناهندگی ارائه شد، افزایشی در حدود ۵۱ درصد را نشان می‌دهد.

بیشتر درخواست‌های پناهندگی از سوریه، افغانستان و ترکیه بود

طبق اطلاعات ارائه شده، اصلی‌ترین کشورهای مبدأ سوریه (۱۰۰ هزار و ۴۰۰ درخواست اولیه پناهندگی از ابتدای سال)، ترکیه (۶۲،۶۲۴) و افغانستان (۵۳،۵۸۲) بودند. میزان پذیرش درخواست‌ها بین کشورها بسیار متفاوت است. در حالی که ۸۸ درصد درخواست‌های افراد سوری و بیش از یک چهارم درخواست‌های افغان‌ها پذیرفته شد. این امر تنها در مورد افراد ترکیه‌ای در ۱۳ درصد موارد صدق می‌کند.

به گفته اداره فدرال، تعداد کلی قبولی، یعنی نسبت درخواست‌های تأیید شده، کمی کمتر از ۵۲ درصد بود. طبق اطلاعات BAMF، در سال ۲۰۲۳، تقریباً ۲۳ هزار مورد از کل درخواست‌های اولیه مربوط به کودکان زیر یک سال متولد شده در آلمان بود.

اقدامات به طور متوسط ۶.۸ ماه طول کشید

سال گذشته، اداره فدرال در مورد بیش از ۲۶۰ هزار درخواست پناهندگی تصمیم گرفت. گفته می‌شود که درخواست حدود نیمی از آنها قبول شد و پرونده تقریباً ۶۲ هزار نفر نیز رد شد. این در حالی است که تقریباً ۶۵ هزار پرونده به دلایل مختلف متوقف شد. همچنین در سال ۲۰۲۳، فرآیند رسیدگی به درخواست‌های اولیه و بعدی به طور متوسط ۶.۸ ماه طول کشید. در پایان دسامبر، تقریباً ۲۴۰هزار نفر نیز هنوز در انتظار جواب بودند. 

بیش از ۱۲ درصد از درخواست‌های پناهندگی مربوط به پرونده‌‌های دوبلین بود که در مسئولیت رسیدگی به آنها بر عهده کشور دیگری در اتحادیه اروپا است.

پناهجویان اوکراینی در آمار ثبت نشده‌اند

این آمارها شامل تعداد پناهجویان اوکراینی نمی‌شود. گفته می‌شود که به طور خودکار تحت حمایت قرار می‌گیرند و نیازی به طی کردن مراحل پناهندگی ندارند. از زمان آغاز جنگ، بیش از یک میلیون نفر از اوکراین (اکثر زنان و کودکان) درخواست پناهندگی کرده‌اند.