بخش آرشیف/ آرشیو تبعید در کتابخانه ملی آلمان مقیم فرانکفورت پروژه را راه اندازی نموده که بازدیدکننده‌گان بعد از مرگ دوتن از بازماندگان هولکاست کورت مایر (Kurt Maier ) واینگه اورباخر(INGE AUERBACHER) می‌توانند از آنها سوال بپرسند و در مورد آنها و آنچه را که متقبل شده‌اند، معلومات حاصل نمایند. سلفیا اسموس مسئول بخش آرشیو/آرشیف کتاب‌خانه عامه آلمان در فرانکفورت هدف این پروژه را در این گزارش تصویری برای ما توضیح داده است: «هدف پروژه ایجاد مصاحبه‌های تعاملی دیجیتال به کمک هوش مصنوعی با بازماندگان هولکاست و تبعید است و این کاری است که ما انجام دادیم. مصاحبه‌های را با کورت مایر و با اینگه اورباخر که هر دو در کیپنهایم آلمان به دنیا آمده اند انجام شد.» به گفته وی این پروژه توسط فرهنگ فدرال نیز پشتبانی شده است.

ژانویه 4, 2024

مصاحبه‌های تعاملی به کمک هوش مصنوعی با بازماندگان هولکاست

بخش آرشیف/ آرشیو تبعید در کتابخانه ملی آلمان مقیم فرانکفورت پروژه را راه اندازی نموده که بازدیدکننده‌گان بعد از مرگ دوتن از بازماندگان هولکاست کورت مایر (Kurt Maier ) واینگه اورباخر(INGE AUERBACHER) می‌توانند از آنها سوال بپرسند و در مورد آنها و آنچه را که متقبل شده‌اند، معلومات حاصل نمایند. سلفیا اسموس مسئول بخش آرشیو/آرشیف… Read more »