Foto: Canva
دسامبر 4, 2023

وضعیت افراد دارای معلولیت در جامعه آلمان چگونه است؟

وضعیت افراد دارای معلولیت در جامعه آلمان چگونه است؟ اکثریت شرکت‌کنندگان در نظرسنجی #NDRfragt معتقدند که شرایط اشتراک معلولین در این کشور بد پیش می‌رود.

شمولیت افراد دارای معلولیت 

در حوزه‌های مدرسه و کار، اکثریت قاطعی معتقدند که به وجود آوردن شرایط اشتراک بهتر مهم است. در پاسخ به سؤال در مورد مزایای شمول بیشتر معلولین، دو سوم پاسخ‌دهندگان فکر می‌کنند که این موضوع منجر به تحمل‌پذیری بیشتر در جامعه می‌شود و همچنین ۷۰ درصد آن را نشانه‌ای از انسجام و تعلق بیشتر می‌بینند. این در حالی است که به نظر هفت نفر از هر ده نفر اشتراک‌کننده #NDRfragt، شمولیت معلولین در آلمان بد پیش می‌رود.

نظر به اشتراک‌کنندگان، شمول افراد دارای معلولیت در مناطق فرهنگی، رسانه‌ای و ورزشی بهترین عملکرد را دارد. شرکت‌کنندگان در نظرسنجی بزرگترین موانع را در زمینه‌های تحرک، کار و زندگی و همچنین مدرسه می‌بینند. یکی از اعضای #NDRfragt از نیدرزاکسن که دارای معلولیت است، وضعیت کلی افراد دارای معلولیت را به شرح زیر توصیف می‌کند: «من خودم را در واقع به عنوان یک فرد دارای معلولیت نمی‌بینم، بلکه به عنوان یک فرد معلول می‌شناسم. من دقیقاً همان شخصی قبل از بیماری‌ام هستم. فقط اکنون در همه جا با موانع روبرو می‌شوم.» 

همچنین این افراد می‌خواهند بیشتر در برنامه‌ریزی‌ها مشارکت کنند. یک عضو دیگر این نظر سنجی از مکلنبورگ-فورپومرن می‌گوید:«باید اقدامات بیشتر به همراه افراد دارای معلولیت اجرا شود و باید ارتباطات بیشتری با آنها برای یافتن و اجرای راه حل‌ها وجود داشته باشد.» 

معلولیت: برطرف کردن موانع در زندگی روزمره – و در ذهن ما

۴۲ درصد از افراد دارای معلولیت در نظر‌سنجی اعلام کردند که پله‌ها در فضاهای عمومی از جمله بزرگترین موانع در زندگی روزمره هستند. تقریباً یک سوم از این موارد شامل ایستگاه‌ها، اتوبوس‌ها و قطارهایی هستند که راهی برای معلولین مانند (آسانسور) در آنها وجود ندارد. با این حال، اغلب موانعی که برای همه قابل مشاهده هستند، زندگی روزمره افراد دارای معلولیت را محدود نمی‌کنند. بیش از نیمی از تمام شرکت‌کنندگان در نظرسنجی معتقدند که شمول در امور اداری – به عنوان مثال در ادارات یا شرکت‌های بیمه – بد پیش می‌رود. ۲۹ درصد از شرکت‌کنندگانی که اعلام کردند دارای معلولیت هستند، احساس می‌کنند که به دلیل فرم‌های دشوار محدود شده‌اند.

تقلیل افراد به معلولیتشان

از شرکت‌کنندگان دارای معلولیت، ۳۲ درصد اعلام می‌کنند که در زندگی روزمره اغلب به معلولیت خود تقلیل داده می‌شوند. بیش از نیمی می‌گویند که توانایی‌های آنها توسط دیگران دست کم گرفته می‌شود. سه نفر از هر ده نفر نیز انتقاد می‌کنند که اغلب با احترام کمتری رفتار می‌شوند. عضو دیگر #NDRfragt، ناتالی از مکلنبورگ-فورپومرن آن را به این شکل توصیف می‌کند: «من اغلب به دلیل داشتن سگ راهنما از ورود به مکان‌ها منع می‌شوم. تقریباً هیچ‌کس به این اهمیت نمی‌دهد که این سگ‌ها به همه جا دسترسی دارند. این یعنی که (در کنار تابلوی ورود سگ ممنوع) می‌توان یک تابلوی دیگر بیرون در ورودی آویزان کرد که افراد دارای معلولیت باید بیرون بمانند.»

باید شرایط مدارس برای کودکان دارای معلولیت بهتر شود

دو سوم از شرکت‌کنندگان (۶۷ درصد) فکر می‌کنند که منطقی است که کودکان دارای معلولیت به جای مدارس خاص در مدارس عادی شرکت کنند. با این حال ۵۷٪ از شرکت‌کنندگان نیز فکر می‌کنند که شمولیت (معلولین) در بخش آموزشی در آلمان ضعیف است. تقریبا یک سوم نیز اعتقاد دارند که باید متخصصان دلسوز بیشتری در مدارس عادی حضور داشته باشند. 

این نظر سنجی توسط NDR با هشتگ NDRfragt# انجام شد که تاکنون بیش از ۳۶ هزار نفر در شمال آلمان در آن شرکت کردند. 

یکی از اعضای تحریریه بخش عربی امل هامبورگ نیز که دارای معلولیت است، پادکستی در این مورد به نشر رسانده که در صورت یاد داشتن عربی می‌توانید آن را در اینجا گوش کنید.