Bild: TumisuPixabay
نوامبر 2, 2023

نه به قلدری و زورگویی

مبارزه با قلدری یک وظیفه اجتماعی مهم است که به منظور افزایش احترام، امنیت، و ایجاد محیط‌های سالم و دوستانه باید به آن پرداخته شود. پرخاشگری یا زورگویی یک رفتار نادرست است که می‌تواند به افراد آسیب برساند و به اشکال مختلف، در مکان‌های مختلف و برای تمام گروه های سنی اتفاق افتد.

اولین گام در مبارزه با قلدری، شناخت و تشخیص آن است. برای پیشگیری از این رفتارها، باید آگاهی داشت. اگر مورد زورگویی قرار گرفتید، نباید تنها بمانید. با دوستان، خانواده، یا معلمان و صاحب‌کار خود در مورد تجربیاتتان صحبت کنید تا حمایت بیشتری بدست آورید.

نه گفتن به قلدری و زورگویی

نه گفتن می‌تواند به مهارت مهمی در مقابله با قلدری تبدیل شود. اگر فردی به شما فشار می‌آورد تا کاری را انجام دهید  و شما نمی‌خواهید، بله نباید گفت.  تصامیم را باید به آرامی و با اطلاعات کافی گرفت. در عین حال، ایجاد مرزهای شخصی نیز اهمیت دارد. باید مرزهای خود را مشخص کرده و به دیگران گفت چه چیزهایی برای شما قابل قبول است و چه چیزهایی نه.

براساس منابع، استفاده از مهارت‌های ارتباطی می‌تواند کمک کند تا بهتر با دیگران در باره مبارزه با قلدری صحبت کنید و از وضعیت بهتری برخوردار شوید. حمایت از دیگران نیز بسیار مهم است. اگر شاهد پرخاشگری نسبت به دیگران هستید، حمایت کنید و به پرخاشگر بگویید که این رفتار نادرست است. زیرا، تقویت اتحاد و حمایت اجتماعی می‌تواند موثر باشد.

گزارش قلدری به افراد مسئول نیز مهم است

 گزارش‌دادن در مورد این‌گونه افراد می‌توانند به تشخیص و جلوگیری از زورگویی در مقابل همه کمک کند. در عین حال، حفظ اعتماد به نفس نیز بسیار مهم است. زیرا قلدری ممکن است تأثیرات منفی بر روی اعتماد به نفس داشته باشد. بنابرین، به دنبال روش‌های مدیریت استرس و اضطراب باید بود تا در مقابل این گونه چالش‌ها مقاومت و از تأثیرات منفی آن روی روح و روان و روابط اجتماعی جلوگیری گردد.  نکته آخر اینکه ه باید زورگفتن را جدی گرفت و به آن مقابله کرد.

افزایش خشونت علیه معلمان در هسن

شمارش معکوس برای شروع مدارس و ده نکته برای والدین