Photo by Priscilla Du Preez on Unsplash
آگوست 28, 2023

دستکم ۱۷۷۵ نفر برای “خروج داوطلبانه” پول دریافت کردند!

بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲، هسن به ۱۷۷۵ نفر به‌طور متوسط برای هرکدام تقریباً ۹۶۰ یورو پرداخت کرد تا «به‌طور داوطلبانه آلمان را ترک کنند». این در حالی است که در سال ۲۰۰۶، “خروج داوطلبانه” به عنوان “کلمه مزخرف سال” انتخاب شد!  دلیل: ممکن است “داوطلبانه بودن” چنین اخراج‌هایی اصلاً واقعی نباشد!

براساس گزارش خبرگزاری مگزین، با حمایت ایالت هسن، ۱۷۷۵ نفر به صورت «داوطلبانه» در سال‌های اخیر به کشور خود بازگشته‌اند، از جمله ۴۶۷ کودک و ۵۷۶ زن. وزارت کشور در پاسخ به درخواست گروه پارلمانی AfD در ویسبادن، اعلام کرد که بر اساس اطلاعات موجود، ۵۸ نفر از کسانی که “داوطلبانه ترک کردند” سپس به آلمان بازگشتند. تعداد این افراد مربوط به دوره ژانویه ۲۰۱۹ تا پایان سال ۲۰۲۲ است.

۱.۷ میلیون یورو هزینه اخراج ۱۷۷۵ نفر 

هسن در چارچوب برنامه موسوم به REAG/GARP دولت های فدرال و ایالتی از این طرح «حمایت» کرد. این وزارتخانه بیان می کند که مبلغ پرداختی توسط هسن برای این دوره حدود ۱.۷ میلیون یورو بوده است. این معادل با پرداخت متوسط ۹۵۸.۷۵ یورو به ازای هر نفر، از جمله بلیط هواپیما، سایر هزینه‌های سفر و سایر کمک‌های مالی است.

ایران در رتبه سوم اخراج خود خواسته!

بر اساس این اطلاعات، کشور اصلی اخراج افراد، کشور عراق با ۲۷۵ نفر در سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ بوده و آلبانی با ۲۰۲ نفر و ایران با ۱۷۱ نفر در رتبه های بعدی قرار دارند.

بر اساس این اطلاعات، ۱۵۲ نفر از این افراد به دلیل اینکه مجدداً وارد آلمان شده اند یا اصلاً از کشور خارج نشده اند، حالا مجبور هستند که پول دریافت شده را مجدداً بازپرداخت کنند.

“اخراج داوطلبانه” مزخرف‌ترین کلمه سال!

این در حالی است که عمل به اصطلاح “اخراج داوطلبانه” مورد انتقاد قرار گرفته است، زیرا در بسیاری از موارد “ارادی” نیست بلکه با تهدید به اخراج با استفاده از زور فیزیکی صورت می‌گیرد. حتی “کمک راه اندازی” پرداخت شده برای ارائه افراد در کشور مبدا با چشم انداز واقعی مناسبت ندارد. در مقایسه، هزینه اخراج به طور قابل توجهی بیشتر از «کمک راه اندازی» پرداخت شده است. بر اساس یک مطالعه، اکثر افرادی که آلمان را “داوطلبانه” ترک کردند به دلیل پول، این تصمیم را نگرفته اند.

در سال ۲۰۰۶، این کلمه به عنوان کلمه مزخرف سال انتخاب شد، زیرا این عبارت به عنوان جایگزینی برای اصطلاح رسمی “اخراج” استفاده می‌شود و می‌خواهد نشان دهد که افراد داوطلبانه کشور را ترک می‌کنند. با این حال، هیئت منصفه اعلام کرد که داوطلبانه بودن چنین خروجی می تواند مورد تردید قرار گیرد!

امل برلین

Photo by Priscilla Du Preez on Unsplash